Siluriformes

อันดับครอบครัวของปลาแมว นั้น จัดเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ แต่ละครอบครัว จะมีเอกลักษณ์ ลักษณะเด่น ที่สามารถ แยกออกจาก กันได้เด่นชัด ตาของปลาในกลุ่มครอบครัว นี้ จะมีขนาดเล็ก และใช้การไม่ค่อยได้ดีนัก แต่ปลาจะมีหนวด Barbels ในการรับรู้ ถึง ความเคลื่อนไหว ต่างๆ รอบตัวปลาได้ อย่างดีเยี่ยม

Siluridae

ครอบครัวของปลาที่รูปร่างเพรียวยาว ลำตัวแบนข้างมาก ส่วนหัวมักแบนราบหรือแบนข้างในบางชนิด ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กและแหลมขึ้นบนขากรรไกรและเป็นแผ่นบนเพดาน มีหนวด 2-3 คู่ ครีบก้นยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว ไม่มีครีบไขมัน ครีบหลังเล็กมาก ไม่มีก้านครีบแข็งแหลมที่ครีบอกและครีบหลัง ครีบหางเว้าตื้นหรือเป็นแฉก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องเล็ก กินเนื้อ วางไข่แบบจมติดกับวัสดุใต้น้ำ กระจายพันธุ์ไกล พบตั้งแต่ยุโรป, เอเชียตอนบน, อินเดียไปจนถึงอินโดนีเชีย เฉพาะที่พบในประเทศไทยมีราว 30 ชนิด ชนิดที่เล็กสุดคือ ก้างพระร่วง (Krytopterus bicirrhis) ที่มีความยาวราว 10 เซนติเมตร นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ใหญ่ที่สุดคือ เวลส์ (Silurus glanis) พบในยุโรป ที่สามารถยาวได้ถึง 3 เมตร และหนักกว่า 113 กิโลกรัม และชนิดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยคือ เค้าขาว (Wallago attu) ใหญ่ได้ถึง 2 เมตร

Bagridae

ครอบครัวของปลาหนังไม่มีเกล็ด มีส่วนหัวค่อนข้างแบนราบ แต่ลำตัวแบนข้างไปทางด้านท้าย ปากกว้างอยู่ที่ปลายสุดของจะงอยปาก มีฟันซี่เล็กแหลมขึ้นเป็นแถวบนขากรรไกรและเพดาน มีหนวด 4 คู่ โดยคู่ที่อยู่ตรงริมฝีปากยาวที่สุด ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง หรือเรียกว่า เงี่ยง ครีบไขมันค่อนข้างยาว ครีบหางเว้าลึก ในตัวผู้มักมีติ่งเล็กๆ ที่ช่องก้น มีการกระจายพันธุ์ตามแหล่งน้ำจืดไปจนถึงน้ำกร่อยตั้งแต่อนุทวีปอินเดีย, เอเชียอาคเนย์ ไปจนถึงหมู่เกาะซุนดา

Pangasiidae

ครอบครัว Pangasiidae เป็นครอบครัว ที่ มีสมาชิก ปลา มากมาย ร่วมๆ ร้อย ชนิด ที่รู้จักกันดี ก็ได้แก่ ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลาในครอบครัวนี้ จะมีลักษณะรูปร่าง ที่คล้าย ปลา ฉลาม (Shark Catfishes) พบ แพร่กระจาย ในแถบทางตอนใต้ของทวีปเอเชียเท่านั้น

Pimelodidae

ครอบครัวของปลาแมวหนวดยาว (Long-whiskered catfishes) ในกลุ่มนี้จะมีหนวด 3 คู่ มีครีบไขมัน adipose Fin ครีบแข็งที่ครีบอก อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ปลาในกลุ่มนี้ จัดว่า มีขนาดใหญ่ทุกตัว ดังนั้น แล้วหาก เพื่อน ที่คิดจะเลี้ยงปลาในครอบครัวนี้ ควรมีตู้ขนาด 60 นิ้ว ขึ้นไปครับ โดยเฉพาะ Brachyplatystoma filamentosum มีขนาดโตเต็มที่ ถึง 3 เมตร

Loricariidae

ครอบครัวปลากดเกราะ หรือ Armored Catfishes คือ ปลาแคทฟิช ที่มีเกล็ด บนลำตัวที่คล้ายเกราะ พบได้ในทวีปอเมริกาใต้ หรือ ครอบครัวของปลาซัคเกอร์ ที่เราคุ้นเคย

Mochokidae

ครอบครัวของปลากลับตัว สกุล Synodontis พวก Upside Down Catfishes ต่างๆ พบแพร่กระจายในทวีป อัฟริกา ปลาในครอบครัว มีตัวเด่นๆ คือ สกุล Synodontis multipunctatus ที่มีพฤติกรรม การฝากลูกของมัน ให้แม่ปลาหมอสี เลี้ยง