Acipenseriformes

อันดับของปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเย็นถึงหนาวของซีกโลกเหนือ จัดเป็นปลาในกลุ่ม Anadromous คือ ปลาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หากินอยู่ในทะเล แต่ต้องอพยพเข้าสู่น่านน้ำจืดเพื่อการผสมพันธุ์และการ วางไข่ หรือ จำกัดเฉพาะน้ำจืด ลำตัวมีเกล็ดเกราะ 5 แถว ปากอยู่ด้านล่าง มีหนวด 4 คู่เหนือปาก มีเหงือกน้อยกว่า 50 ซี่ เมื่อโตเต็มที่แล้วไม่มีฟัน กระเพาะลมมีขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มที่ 4.2 เมตรหรือมากกว่านั้น จัดเป็นปลาที่มีความสำคัญต้อเศรษฐกิจ โดยเนื้อและไข่ปลา เกือบทุกสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม

Acipenseridae

ครอบครัวของปลาสเตอร์เจียน มีรูปร่างคล้ายปลาฉลาม มีหนามแหลมสั้น ๆ บริเวณหลัง หัว และเส้นข้างลำตัวไว้เพื่อป้องกันตัว มีหนวดทั้งหมด 2 คู่อยู่บริเวณปลายจมูก ปลายหัวแหลม ปากอยู่ใต้ลำตัว ลำตัวไม่มีเกล็ด ภายในปากไม่มีฟัน ตามีขนาดเล็ก ซึ่งหนวดของปลาสเตอร์เจียนนี้มีหน้าที่สัมผัสและรับคลื่นกระแสไฟฟ้าขณะที่ว่ายน้ำ เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านใต้ของลำตัว เพราะฉะนั้นหนวดเหล่านี้มีหน้าที่เหมือนมือที่คอยสัมผัสกับสิ่งของที่อยู่ข้างใต้ของตัวเอง หากินตามพื้นน้ำโดยอาหารได้แก่ สัตว์น้ำขนาดเล็กต่าง ๆ สเตอร์เจียนจะพบแต่เฉพาะซีกโลกทางเหนือซึ่งเป็นเขตหนาวเท่านั้น ได้แก่ ทวีปเอเชียตอนเหนือและตะวันออก, ทวีปยุโรปตอนเหนือ และทวีปอเมริกาเหนือตอนบน เช่น อะแลสกา, แคนาดา และบางส่วนในสหรัฐอเมริกา สถานะปัจจุบันของปลาชนิดนี้ในธรรมชาติใกล้สูญพันธุ์เต็มที แต่ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในบางชนิด