Siluriformes

Loricariidae

ครอบครัวปลากดเกราะ หรือ Armored Catfishes คือ ปลาแคทฟิช ที่มีเกล็ด บนลำตัวที่คล้ายเกราะ พบได้ในทวีปอเมริกาใต้ หรือ ครอบครัวของปลาซัคเกอร์ ที่เราคุ้นเคย

Hypancistrus zebra

ซัคเกอร์ม้าลาย (Imperial Pleco)