Gymnotiformes

Apteronotidae

ครอบครัวของปลาแบล็คโกสต์ จัดเป็นครอบครัวเดียว ในกลุ่ม ครอบครัว Gymnotiformes ที่มีครีบหาง และ ครีบหลัง ครีบหลัง จะมีลักษณะเป็นเส้นยาว อยู่แนวกลางหลัง ตาของปลาในครอบครัวนี้ จะมีขนาดเล็ก ในธรรมชาติ มีมากมาย กว่า 60 ชนิด สามารถ สร้างกระแสไฟฟ้า อ่อนๆ ที่มีความถี่สูง กว่า 750 Hz เมื่อโตเต็มที่