Perciformes

Coiidae

ครอบครัว Coiidae หรือ ก่อนหน้านี้ Datnioidae พบแพร่กระจาย ในบริเวณ น้ำจืด และน้ำกร่อย ตั้งแต่ อินเดีย ถึง หมู่เกาะ บอร์เนียว ปลาในครอบครัวนี้ มี ครีบหลัง สองช่วง บางครั้ง ทำให้ ดูเหมือนว่า ปลามี หาง 3 หาง ลูกปลาขนาดเล็ก จะพรางตัว ด้วยการลอยตะแคงข้าง คล้ายใบไม้

Datnioides microlepis

เสือตอลายคู่

Coius microlepis

เสือตอลายใหญ่ (Siamese Tiger Fish)