Siluriformes

Pimelodidae

ครอบครัวของปลาแมวหนวดยาว (Long-whiskered catfishes) ในกลุ่มนี้จะมีหนวด 3 คู่ มีครีบไขมัน adipose Fin ครีบแข็งที่ครีบอก อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ปลาในกลุ่มนี้ จัดว่า มีขนาดใหญ่ทุกตัว ดังนั้น แล้วหาก เพื่อน ที่คิดจะเลี้ยงปลาในครอบครัวนี้ ควรมีตู้ขนาด 60 นิ้ว ขึ้นไปครับ โดยเฉพาะ Brachyplatystoma filamentosum มีขนาดโตเต็มที่ ถึง 3 เมตร