0000403

Adoketa หรือ Zebra Acara

Adoketa หรือ Zebra Acara

Ivanacara Adoketa

แหล่งที่อยู่อาศัย
อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำ Rio Uaupes และ Rio Preto
ขนาดโตเต็มที่
ตัวผุ้ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 4 นิ้ว ตัวเมียจะมีขนาดเฉลี่ยเล็กลงมาหน่อย อยู่ที่ราวๆ 3 นิ้ว
อาหาร
เป็นปลาที่กินง่าย กินได้ทั้งอาหารสด และอาหารสำเร็จ
การสังเกตุเพศ
การแยกเพศกระทำได้ยากเมื่อปลามีขนาดน้อยกว่า 1 นิ้ว โดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่า สีสันจัดกว่า ครีบกระโดงจะมีขนาดยาวกว่าอย่างชัดเจน
วิธีการสืบพันธุ์
เป็นปลาวางไข่ในถ้ำหรือภาชนะทีมืดทึบ โดยตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันเลี้ยงลูก เนื่องจากเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ฺBlack Water (น้ำที่มีสีดำ) จึงทำให้ค่า PH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) ค่อนข้างต่ำมาก โดยอยู่ที่ราวๆ 4 – 5 ซึ่งถ้าผู้เลี้ยง มิได้สนใจที่จะเพาะพันธุ์เจ้าปลาตัวนี้ PH ปกติ ราวๆ 6.5-7 ก็ยังสามารถเลี้ยงปลาตัวนี้ได้ในระดับหนึ่ง แต่เชื่อว่าความสวยของปลา + สีสันอาจถูกลดทอนลง เนื่องจากอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการเพาะพันธุ์นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงค่า PH ในลำดับแรก โดยต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
Ivanacara Adoketa จัดอยู่ในกลุ่มปลาหมอแคระ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ Serious Hobbyist หรือ กลุ่มคนที่คลั่งไคล้ปลาหมอแคระเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นปลาที่มิได้มีสีสันฉูดฉาด แต่ด้วยรูปทรงที่แปลกประหลาก ประกอบกับหน้าตาที่คล้ายกับ หน้ากากคาบูกิของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนความหายากและจำนวนที่น้อยในแหล่งจับ สนนราคาของปลาตัวนี้จึงสูงมากตามไปด้วย โดยราคาในปัจจุบันสำหรับปลาโตเต็มที่อยู่ที่ราวๆ 8,000 – 10,000 บาทต่อคู่ ซึ่งถ้ามองในเชิงการค้า ถือว่าปลาตัวนี้เป็นปลาที่จำหน่ายได้ยาก โดยสามารถจำหน่ายได้เฉพาะกลุ่มคนที่สนใจจริงๆเท่านั้น รายงานการเพาะพันธุ์ในที่เลี้ยง มีอยู่อย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฮ่องกง แต่ยังไม่เคยได้รับรายงานการเพาะพันธุ์จากประเทศไทย