0000416 2021-04-10 06:12:22

(Enantiopus Melanogeny)

Enantiopus Melanogeny

แหล่งที่อยู่อาศัย
Lake Tanganyika
ขนาดโตเต็มที่
14 cm
อาหาร
อาหารสด และสำเร็จรูป
การสังเกตุเพศ
เพศผู้จะมีสีสันสวยงาม ในขณะที่ตัวเมียไม่มีสี
วิธีการสืบพันธุ์
ปลาเพศเมีย จะอมไข่และ ฟักไข่ภายในปาก
Enantiopus Melanogeny เป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทราย ลำตัวมีมีลักษณะยาว ตัวผู้จะมีสีสันสวยงามและมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตัวเมียมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 14
ซม อยู่อาศัยกันเป็นฝูง เวลาผสมพันธ์ จะก่อรังเป็นหลุมแล้วต้อนตัวเมียเข้ามาเพื่อผสมพันธ์ ตัวผู้จะกระตุ้นตัวเมียด้วยการรำแพนครีบ และขยายเหงือกออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ ตัวเมียจะเบ่งไข่ออกมา แล้วจะอมไข่ พร้อมกับงับเชื้อของตัวผู้ ให้ผสมกับไข่ในปากของมัน เมื่อเวลาผ่านไป 18-20 วัน ตัวเมียจะคายฝูงลูกน้อยออกมาจากปาก ให้ลูกน้อยออกไปเติบโตในโลกกว้างต่อไป
ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube ด้วย Terms of Services | Privacy policy