0000438 2021-04-10 00:02:57

(Julidochromis dickfeldi)

Julidochromis dickfeldi

แหล่งที่อยู่อาศัย
ทะเลสาบ Tanganyika ในเขตประเทศแซมเบีย
ขนาดโตเต็มที่
4 นิ้ว
อาหาร
เป็นปลาในกลุ่มกินทั้งพืชและสัตว์
การสังเกตุเพศ
ดูจากลายข้างลำตัว และตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย
วิธีการสืบพันธุ์
วางไข่ตามซอกหินและตามเพดานถ้ำ
ปลาในตระกูล Julidochromis นั้น เป็นปลาที่อยู่ในวงศ์ตระกูลปลาหมอ ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลสาบทังกันยิกาในแถบประเทศคองโก ทานซาเนีย และแซมเบีย ซึ่งปลาในตระกูล Julidochromis ที่จะพูดถึงในครั้งนี้ก็คือ Julidochromis Dickfeldi ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบทังกันยิกาในเขตประเทศแซมเบีย และมีลักษณะการหาอาหารใกล้เคียงกับ Chalinochromis popelini ซึ่ง Julidochromis Dickfeldi นั้น จะมีรูปร่างแตกต่างจาก Julidochromis ชนิดอื่นๆ โดยจะมีจุดที่จมูกมากกว่าและจะมีจุดสีฟ้าเปล่งปลั่งตามลำตัวรวมถึงตามครีบ ต่างๆ ด้วย ซึ่งครีบหลังของมันนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีแถบที่ลำตัวชัดเจนกว่า Julidochromis ชนิดอื่น
ๆ ซึ่ง Julidochromis Dickfeldi เป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินหลากหลายขนาดและสามารถพบได้ที่ระดับความลึก 5 ถึง 20 เมตร ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 ถึง 27 องศาเซสเซียส โดยมีค่า PH อยู่ระหว่าง 7.8 ถึง 9.5 น้ำจึงมีความกระด้างสูงและมีตะไคร่น้ำเป็นพืชชนิดเดียวที่สามารถพบได้ อาหารตามธรรมชาติของ Julidochromis Dickfeldi นั้น เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หอยขนาดเล็ก แต่ปลาในตระกูล Julidochromis มีความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ ดังนั้นตะไคร่ตามก้อนหินจึงเป็นหนึ่งในอาหารของพวกมันด้วย Julidochromis Dickfeldi เป็นปลาที่ผสมพันธุ์กันแค่ปีละครั้งเท่านั้น โดยวางไข่ตามซอกหินหรือตามเพดานถ้ำ ในอัตราครั้งละ 35 ถึง 50 ฟอง ซึ่งพ่อแม่ปลาจะดูแลไข่และลูกๆ ของพวกมันจนกว่าจะถึงเวลาผสมพันธุ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาดังกล่าว พวกมันจะไล่พวกลูกๆ ออกไปจากบริเวณผสมพันธุ์ เพื่อให้ใช้ชีวิตด้วยตัวของมันเอง การเลี้ยง Julidochromis Dickfeldi ในตู้นั้น ควรเลี้ยงในตู้ขนาด 36 นิ้วเป็นอย่างต่ำ โดยควรจะเลี้ยงเป็นคู่และสามารถเลี้ยงรวมกับปลาหมอในขนาดไล่เลี่ยกันได้ อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งการตกแต่งตู้นั้นควรจะจัดเป็นแนวหิน ขนาดต่างๆ เพื่อให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และควรมีพื้นที่เปิดโล่งให้พวกมันด้วย ส่วนวัสดุรองพื้นนั้นควรใช้ปะการังเบอร์ 00 หรือทรายขาว และฉากหลังควรจะใช้สีน้ำเงินหรือสีดำ เพราะจะช่วยให้ปลาขับสีปลาได้สวยยิ่งขึ้น และควรเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้ง เพียงเท่านี้คุณก็จะมีความสุขในการเลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วละครับ
ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube ด้วย Terms of Services | Privacy policy