0000442 2021-04-16 00:54:16

ปลากระดี่แคระ (Colisa lalia)

ปลากระดี่แคระ

Colisa lalia

แหล่งที่อยู่อาศัย
พบกระจายพันธุ์ในอนุทวีปอินเดีย
ขนาดโตเต็มที่
5-7 เซนติเมตร
อาหาร
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ
การสังเกตุเพศ
ตัวผู้มีสีที่สดสวยกว่ามาก
วิธีการสืบพันธุ์
วางไข่ ก่อหวอด แบบปลากัด
ปลากระดี่แคระ (อังกฤษ: Dwarf gourami, ชื่อวิทยาศาสตร์: Colisa lalia) ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ในสกุล Colisa อยู่ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ (Osphronemidae) พบกระจายพันธุ์ในอนุทวีปอินเดีย มีรูปร่างแบนข้างมาก ตามลำตัวมีแถบสีเขียวหรือสีน้ำเงินอ่อนสลับกับสีแดงทั่ว ไปตามครีบต่าง ๆ ด้วย และอาจมีสีสันที่หลากหลายกว่านี้
โดยในบางตัวอาจจะไม่มีลวดลายเลยก็ได้ ตัวผู้มีความแตกต่างจากตัวเมียอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีสีที่สดสวยกว่ามาก มีขนาดความยาวตำตัวประมาณ 5-7 เซนติเมตร มีอุปนิสัยไม่ก้าวร้าวเท่าปลากระดี่ในสกุล Trichogaster ชอบอยู่กันเป็นฝูงตามแหล่งน้ำที่พืชไม้น้ำขึ้นหนาแน่น โดยจะหลบอยู่ตามกอพืช แต่เมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์และวางไข่ ปลาตัวผู้จะเป็นฝ่ายก่อหวอด และเมื่อวางไข่เสร็จแล้ว ตัวผู้จะดุร้ายกับตัวเมียทันที และอาจทำร้ายตัวเมียจนตายได้ และเมื่อหลังวางไข่เสร็จแล้วตัวเมียมักจะตาย[1] มีอายุเต็มที่ประมาณ 4 ปี นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ซึ่งได้มีการเพาะขยายพันธุ์ออกมาเป็นสีสันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในปลาตัวที่สีสีแดงทั้งตัวหรือสีส้ม มักจะเรียกว่า "กระดี่นีออน"
ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube ด้วย Terms of Services | Privacy policy